Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu

Avtorji

  • Monika KALIN GOLOB

Ključne besede:

slovenščina, poročanje, jezik, stil, reporting, language as a phenomenom, style

Prenosi

Objavljeno

2001-01-15

Kako citirati

KALIN GOLOB, M. (2001) „Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu“, Slavistična revija, 49(1-2), str. 119–122. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20638301 (Pridobljeno: 2 oktober 2023).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO