Dvojnici bolnica – bolnišnica v 19. stoletju in danes

Avtorji

  • Natalija Ulčnik

Ključne besede:

slovenščina, knjižnojezikovna norma, besedilna raba, slavizmi, Slovene language, standard language norm, word use, slavisms

Povzetek

V prispevku je z zgodovinskega in s sočasnega vidika predstavljeno pojavljanje dvojničnih izrazov bolnica - bolnišnica. Preverjeno je njuno evidentiranje v slovenskih slovarjih (1781-2012), normiranje njune rabe v slovenskih pravopisih (1899-2001), pojavljanje v strokovnih, leposlovnih in publicističnih besedilih 19. stoletja ter prisotnost v korpusih sodobnega slovenskega jezika. Ugotovljeno je, da sta od prve polovice 19. stoletja do danes slovarsko oz. besedilno prisotna oba izraza, vendar pa se je njuna raba zlasti pod vplivom purističnih teženj, zaznavnih v pravopisnih določilih, sčasoma vezala na knjižno (bolnišnica) oz. neknjižno (bolnica), ob tem pa je bila doslej v normativnih priročnikih spregledana njuna ustaljenost na različnih strokovnih področjih, ki jo ponazarjata značilni zvezi: splošna bolnišnica - veterinarska bolnica.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-15

Kako citirati

Ulčnik, N. (2014) „Dvojnici bolnica – bolnišnica v 19. stoletju in danes“, Slavistična revija, 62(4), str. 647–663. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21243912 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE