Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru Ložnice pri Žalcu

Avtorji

  • Tjaša JAKOP

Ključne besede:

slovenščina, slovenska narečja, oblikoslovje, oblikoglasje, glagol, srednjesavinjsko narečje, Slovenian language, dialectology, morphonology, morphology, verb

Povzetek

Članek prestavlja oblikoslovne in naglasne značilnosti glagola krajevnega govora Ložnice pri Žalcu (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 324), ki spada v srednjesavinjsko narečje štajerske narečne skupine. Glagol sem obdelala po metodologiji, ki temelji na sodobni obravnavi oblikoslovja in oblikoglasja slovenskega knjižnega jezika. Tipologija glagolskih oblik je prikaza s tabelami spregatev glede na naglasni tip.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-15

Kako citirati

JAKOP, T. (2003) „Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru Ložnice pri Žalcu“, Slavistična revija, 51(1), str. 1–25. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21366370 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE