Etimološke drobtine 1-5

Avtorji

  • Marko SNOJ

Ključne besede:

slovenščina, etimologija, primerjalnbo jezikoslovje, prevzete besede, Slovenian language, etymology, comparative linguistics, loan words

Povzetek

Prispevek prinaša etimološke režitve doslej nezadovoljivo ali sploh nepojasnjenih slovenskih besed jera, šimbas trnič, usačnica in vintgar.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-15

Kako citirati

SNOJ, M. (2003) „Etimološke drobtine 1-5“, Slavistična revija, 51(1), str. 27–31. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21366626 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE