Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991

Avtorji

  • Branka FIŠER

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenski roman, literarni junaki, hrepenenje, žrtve, pasivnost

Povzetek

Razprava se ukvarja s spremembo tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 - ter posledično s spremembo tipologije slovenskega romana- glede na predpostavke Dušana Pirjevca in Janka Kosa, ki s sprememebo družbenozgodovinskih in kulturnopolitičnih podlag slovenstva (slovenska nacionalna osamosvojitev) napovedujeta tudi spremembo tipičnega slovenskega romana in junaka v njem. Na podlagi analize dvajsetih romanov, natisnjenih po letu 1991, skuša razprava to povezavo preveriti. Kriteriji za uvrstitev ali neuvrstitev romanov v reprezentativni tip slovenskega romana so predvsem poteze njihovih junakov: 1. pasivnost, trpnost, nedejavnost. 2. hrepenenjska struktura; 3. žrtveni položaj. Rezultati analize pokažejo, da večina romanov nadaljuje tradicijo slovenskega romanesknega junaka kot pasivnega hrepenelca in žrtve ter ostaja v sferi reprezentativnega tipa slovenskega romana kot deziluzijskega romana žrtve. Sprememba družbenozgodovinskih in kulturnopolitičnih razmer slovenstva vsaj v preteklem obdobju desetih let ni prinesla pričakovane spremembe tipologije slovenskega romana.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-15

Kako citirati

FIŠER, B. (2003) „Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991“, Slavistična revija, 51(1), str. 71–91. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21369186 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE