Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih

  • Mira Krajnc Ivič
Ključne besede: slovenščina, besedilo, diskurz, besedilnost, koneksija, kohezivnost, Slovene language, text, discourse, textuality, connectivity, cohesion

Povzetek

Semiotika razume besedilo kot sestavljeni znak, raziskovan s semantičnega, skladenjskega in pragmatičnega vidika. Slednji vključuje jezikovnega uporabnika, saj le njemu označevalec evocira označenca in obratno. To je smiselno upoštevati tudi pri analizi kohezivno-konektorskih jezikovnih sredstvih kot jezikovnih znakih, ki tvorijo besedilo in kažejo vibriranje jezika s prostorom, časom in človekom.
Objavljeno
2015-03-15
Kako citirati
Krajnc Ivič, M. (2015) „Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih“, Slavistična revija, 63(3), str. 269-284. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21759496 (Pridobljeno: 16oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE