Nekatere razlike v rabi dovršnega in nedovršnega vida v ruščini in slovenščini

Avtorji

  • Aleksandra DERGANC

Ključne besede:

slovenščina, ruščina, primerjalne študije, glagol, glagolski vid, Slovene language, Russian language, contrastive studies, verb

Prenosi

Objavljeno

2003-12-15

Kako citirati

DERGANC, A. (2003) „Nekatere razlike v rabi dovršnega in nedovršnega vida v ruščini in slovenščini“, Slavistična revija, 51, str. 67–79. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-22094178 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE