Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven?

  • Andreja ŽELE
Ključne besede: ocene in poročila, tipologija, jezikovna tipologija, review, typology, language typology
Objavljeno
2004-01-15
Kako citirati
ŽELE, A. (2004) „Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven?“, Slavistična revija, 52(1), str. 107-111. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-22163757 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO