Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih)

Avtorji

  • Majda MERŠE

Ključne besede:

slovenščina, zgodovina jezika, glagol, kalki, Slovene language, history of language, verb, calques

Prenosi

Objavljeno

2003-12-15

Kako citirati

MERŠE, M. (2003) „Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih)“, Slavistična revija, 51, str. 81–103. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-22352482 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE