Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid

  • Jožica Čeh Steger
Ključne besede: večkulturnost, podobe tujega, podobe drugega, narodni boji, germanizacija Spodnje Štajerske, avstrijski roman, multiculturalism, images of foreign, images of the other, national struggle, germanization of Lower Styria, Austrian novel

Povzetek

Kulturološke raziskave opozarjajo, da zahtevajo ubeseditve nenemških narodov v AvstroOgrski, kakor se razkrivajo v dominantnem nemškem diskurzu, več raziskovalne pozornosti in kritično branje, ki naj razgali mit o večkulturni in nadnacionalni Avstro-Ogrski. Njen kulturni kolonializem je skonstruiral negativne, celo sovražne podobe tujega/drugega. V pričujoči razpravi1 so v Bartschevem romanu Das deutsche Leid, ki vsebuje prvine nemškega nacionalizma, predstavljene tako podobe Slovencev z vidika tujega/drugega kakor tudi asimetrična nemško-slovenska dvokulturnost na Spodnjem Štajerskem v času narodnostnih bojev in močne germanizacije pred prvo svetovno vojno.
Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
Čeh Steger, J. (2017) „Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid“, Slavistična revija, 65(3), str. 433-445. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-23436040 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE