Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1

  • Alenka ŽBOGAR
Ključne besede: srednjeveška književnost, prevajanje, ocene, Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil, renesančna književnost
Objavljeno
2004-01-15
Kako citirati
ŽBOGAR, A. (2004) „Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1“, Slavistična revija, 52(1). Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-24942690 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO