Formant Frequencies of Vowels in Tonal and Non-Tonal Standard Slovenian

  • Peter JURGEC
Ključne besede: slovenščina, akustična fonetika, formanti, formantne frekvence, nadsegmentne lastnosti, ton, tonem, Slovenian language, acoustic phonetics, formant frequencies, suprasegmentals, tone
Objavljeno
2006-12-15
Kako citirati
JURGEC, P. (2006) „Formant Frequencies of Vowels in Tonal and Non-Tonal Standard Slovenian“, Slavistična revija, 54, str. 112-113. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-25887533 (Pridobljeno: 22januar2022).
Rubrike
RAZPRAVE