Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih

Avtorji

  • Kržišnik Erika

Ključne besede:

slovenščina, frazeologija, frazemi, norma, napake

Povzetek

Pri določanju normativne podobe frazemov in virih za njihovo normiranje so določene težave. Stalnost oblike in pomena, ki velja za eno temeljnih lastnosti frazeoloških enot, je v rabi pogosto kršena. Odstopi od norme so razvrščeni glede na to, ali so ali niso napaka. Vzroki za napačno rabo frazemov in posledice take rabe so različni.

Objavljeno

1996-02-15

Kako citirati

Erika, K. (1996) „Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih“, Slavistična revija, 44(2), str. 133–154. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-2620770 (Pridobljeno: 22 maj 2024).

Številka

Rubrike

Uvodniki ali brez