Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in romanu

Avtorji

  • Hladnik Miran

Ključne besede:

slovenska književnost, zgodovinska povest, zgodovinski roman, literarne študije

Povzetek

V članku so zbrane in urejene slovenske kritiške izjave na temo zgodovinskega romana in povesti. Artikulirajo vse temeljne dileme žanra od razmerja med zgodovinopisnimi podatki in njihovo literarno obdelavo (tj. vprašanje zvestobe faktov) do načelnega suma v njegovo vrednost, ki ga utemeljujejo z oblikovno konservativnostjo in s popularnostjo. Posebej je izpostavljena nacionalnospodbudna funkcija žanra. Maloštevilnost primerjav s svetovno literaturo izpričuje samorodni koncept žanra.

Objavljeno

1996-02-15

Kako citirati

Miran, H. (1996) „Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in romanu“, Slavistična revija, 44(2), str. 201–221. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-2621538 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

Uvodniki ali brez