Ivan Cankar in krščanstvo

Avtorji

  • France BERNIK

Ključne besede:

slovenska književnost, krščanstvo, Sveto pismo, mati, etična senzibilnost, vrednote, Slovene literature, Christianity, Bible, mother, ethnical sensibility, values

Povzetek

Avtor razpravlja o Cankarjevem svetovnem nazoru s posebnim ozirom na pisateljev odnos do krščanstva. Ta odnos predstavlja bistveno sestavino Cankarjevega pogleda na svet in se kaže pri njem od mladih let do zadnjega obdobja življenja. Je najgloblji izraz pisateljeve osebnosti, zlasti njegove izjemne etične senzibilnosti. Ideja krščanstva v pritrdilnem ali odklonilnem pogledu je zato organsko zraščena s tisto tematiko pisateljevega dela, ki je osebno pogojena - z likom matere, temo hrepenenja in socialnokritično analizo družbe. Avtor dosledno upošteva kronologijo pisateljevih nazorov, njihovo dinamiko, prepletenost in zapletenost, razvojne težnje pogosto nasprotnih in kontroverznih pogledov, ki se naposled umirijo in zaokrožijo v temeljne vrednote.

Prenosi

Objavljeno

2006-04-15

Kako citirati

BERNIK, F. (2006) „Ivan Cankar in krščanstvo“, Slavistična revija, 54(4), str. 561–570. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26260525 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE