Slovenski trpnik na se (v naravni skladnji)

  • Janez OREŠNIK
Ključne besede: slovenščina, teorija naravnosti, skladnja, glagol, trpnik, Slovene language, naturalness theory, syntax, verb, passive

Povzetek

V okviru naravne skladnje (ki je veja teorije naravnosti) se določajo predpostavke, na podlagi katerih se dajo napovedati naslednje razmere v slovenskem trpniku na se (kot išče se Urša Plut, išče se Uršo Plut): 1) Trpnik na se je manj pogosten od trpnika z deležnikom. 2) Trpnik podvrste išče se Urša Plut se rabi domala samo v tretjih glagolskih osebah, trpnik z deležnikom v vseh glagolskih osebah. 3) Trpnik podvrste išče se Uršo Plut je manj pogosten kot trpnik podvrste išče se Urša Plut. 4) V trpniku podvrste išče se Uršo Plut je prizadeto in situ, v trpniku išče se Urša Plut prizadeto ni umeščeno insitu.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
OREŠNIK, J. (2007) „Slovenski trpnik na se (v naravni skladnji)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 32-39. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26826285 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE