Povedkova lastnostna prislovna dopolnila

  • Andreja ŽELE
Ključne besede: slovenščina, povedek, obvezna družljivost, povedkovna prislovna dopolnila, medpomenskopredstavna obravnava, Slovene language, obligatory collocation, adverbial-phrase complements, treatment across semantic bases

Povzetek

Prispevek potrjuje in utrjuje spoznanja, da tudi v okviru stavčne povedi ne moremo mimo pomenskoskladenjsko obvezno družljivih povedkovih dopolnil, ki sporočilo natančneje konkretizirajo in hkrati v smislu večje pomenske intenzivnosti tudi informativno zgoščajo, kar navadno nakazuje možnost tudi medpropozicijske obravnave in s tem stalno obojestransko skladenjskopomensko prehajanje med stavčno in besedilno skladnjo.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
ŽELE, A. (2007) „Povedkova lastnostna prislovna dopolnila“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 369-387. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827565 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE