Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Avtorji

  • Kozma Ahačič

Ključne besede:

slovenščina, skladnja, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, Slovene literature, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Prispevek podaja pregled dosedanjih pomembnejših obravnav skladnje slovenskega knjižnega jezika protestantskih šiscve 16. stoletja, ob tem pa natančneje pregleda, zbere in ovrednoti predvsem rezultate s področja teoretične skladnje. Na kratko oriše tudi rezultate s področja vpliva nemške skladnje na slovensko, jezikoslovnih opisov skladnje v 16. stoletju in nekaterih drugih področij.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Ahačič, K. (2009) „Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, Slavistična revija, 57, str. 93–104. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-29586477 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE