Elipsa med glagolsko intenco in besedilno koherenco

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, skladnja, glagol, izpust (jezikoslovje), diateza, vezljivost, kookurenca, koreferenca, Slovene language, syntax, verb, ellipsis (linguistics), diathesis, valence, co-occurrence, co-reference

Povzetek

Prispevek obravnava elipso kot pojav besedilne vezljivosti in njeno prepoznavanje v glagolski sopojavnosti, udeleženskem soodnosu in v diateznih zmožnostih slovenščine.
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Žele, A. (2010) „Elipsa med glagolsko intenco in besedilno koherenco“, Slavistična revija, 58(1), str. 117-131. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-31096621 (Pridobljeno: 22februar2020).
Rubrike
RAZPRAVE