Pivško jygajo se 'guncajo se' (Petelinje) ali o nastanku slovenskega razmerja jugati : gugati

  • Metka Furlan
Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, pivški govor, Petelinje, glagol, slovenska leksika, palatalizacija, velari, disimilacija, protetični j-, Slovene language, Slovene dialects, Pivka dialect, verb, Slovene lexicon, velars, palatalization, calquesudisimilation, prothetic j-

Povzetek

Ker pivški govor delovanja sekundarne palatalizacije velarov ne pozna, je glagol jygajo se 'guncajo se' (Petelinje) s svojimi slovenskimi fonetičnimi ekvivalenti iz slovenskega gúgati se razložen z disimilacijo g : g --> ø : g in nastopom protetičnega j-.
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Furlan, M. (2010) „Pivško jygajo se ’guncajo se’ (Petelinje) ali o nastanku slovenskega razmerja jugati : gugati“, Slavistična revija, 58(1), str. 9-19. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-31108141 (Pridobljeno: 1oktober2020).
Rubrike
RAZPRAVE