Raba samostalniških manjšalnic v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

  • Majda Merše
Ključne besede: slovenščina, knjižni jezik, 16.st., besedotvorje, samostalniške manjšalnice, Slovene language, literary language, 16th cent., word-formation, diminutive nouns

Povzetek

Prispevek zarisuje obseg samostalniških manjšalnic, uporabljenih v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Predstavljeni so ugotovljeni tvorbeni načini, pogostnostna razvrstitev značilnih besedotvornih obrazil ter pomenski obseg rabe manjšalnic. Ker so osnova za opis popolni izpisi protestantskih del ter abecedni seznami zajetega besedja, je bilo pri ugotavljanju dejanskega sestava samostalniških manjšalnic opravljenih ve verifikacijskih postopkov (npr. analiza sobesedilne rabe, primerjava s prevodnimi predlogami, primerjanje ubeseditev v različnih redakcijah istega dela itd.).
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Merše, M. (2010) „Raba samostalniških manjšalnic v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja“, Slavistična revija, 58(1), str. 45-63. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-31108397 (Pridobljeno: 22februar2020).
Rubrike
RAZPRAVE