O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov

  • Andreja Žele
Ključne besede: ocene in poročila, leksikografija, leksikologija, slovnica, glagol, švedščina, češčina, jezikovni korpusi, korpusno jezikoslovje, review, lexicography, lexicology, grammar, verb, Swedish language, Czech language, language corpora, corpus linguistics
Objavljeno
2010-03-15
Kako citirati
Žele, A. (2010) „O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov“, Slavistična revija, 58(3), str. 377-379. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-31807789 (Pridobljeno: 3junij2020).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO