Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva: Stališča do rabe jezikov in priporočila za njeno urejanje

  • Monika Kalin Golob
  • Marko Stabej
  • Mojca Stritar
  • Gaja Červ
Ključne besede: Slovenija, slovenščina, visoko šolstvo, bolonjska reforma, internacionalizacija

Povzetek

Prispevek predstavlja nekatere rezultate raziskave o stališčih do rabe jezikov v slovenskem visokem šolstvu, ki smo jo izvedli med septembrom in novembrom 2012 z anketiranjem visokošolskih učiteljev ter domačih in tujih študentov ter poglobljenimi intervjuji med rektorji in dekani slovenskih javnih univerz. Na podlagi ugotovljenega stanja predlagamo priporočila za jezikovno politiko v slovenskem visokem šolstvu
Objavljeno
2013-02-15
Kako citirati
Kalin GolobM., StabejM., StritarM. in ČervG. (2013) „Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva: Stališča do rabe jezikov in priporočila za njeno urejanje “, Slavistična revija, 61(2), str. 395-412. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32139357 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE