Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva

  • Kozma AHAČIČ
Ključne besede: slovenščina, slovnice, samostalnik, pridevnik, protestantizem, zgodovina slovenskega slovničarstva, zgodovina slovaropisja, slovarji, zgodovinski pregledi, Slovenian language, grammars, noun, adjective, Protestantism, history of Slovene grammars, history of lexicography, dictionaries

Povzetek

Prispevek proučuje poglavje o imenu (nomen) slovnice Adama Bohoriča Arcticae horulae succesivae de Latinocarniolana literatura (Priste zimske urice o latinskokranjski slovnici) v širšem kontekstu evropskega slovničarstva. Bohoričevo slovnico predstavlja kot dognano humanistično besedilo, pojasnjuje Bohoričeve rešitve, ki so jih nekatere dosedanje obravnave prikazovale kot slabosti, z grafičnimi prikazi predastavlja zgradbo Bohoričevega besedila ter popisuje Bohoričevo naslovnitev na Melanchtona, podobnosti s Clajevo slovnico in vzporednice z drugimi slovničarji. Prispevek prinaša tudi nekatera nova spoznanja o Bohoričevih slovarčkih ob paradigmah.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
AHAČIČ, K. (2006) „Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva“, Slavistična revija, 54(2), str. 129-153. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169314 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE