O nenaglašenih e/o v standardni slovenščini

  • Peter JURGEC
Ključne besede: slovenščina, fonetika, akustična fonetika, samoglasnik, formant, prozodija, redukcija, Slovene language, phonology, acoustic phonetics, vowel, reduction, prosody
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
JURGEC, P. (2006) „O nenaglašenih e/o v standardni slovenščini“, Slavistična revija, 54(2), str. 173-185. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32170338 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE