Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah

  • Darinka VERDONIK
Ključne besede: slovenščina, korpusna lingvistika, diskurz, pogovor, popravljane, Slovene language, corpus linguistics, discourse, conversation, repair

Povzetek

Popravljanja so majhen, a pomemben mehanizem in strukturna enota spontano tvorjenih izjav. Pri analizi izhajam iz pristopov analize diskuza, predvsem konverzacijskih analiz. Popravljanje je retrogradna struktura - z vidika dogajanja na sintagmatski osi jo zaznamuje premik nazaj. Analiza pragmatičnih vidikov pa kaže, da so razlog za popravljanja običajno dogajanja v psihološki dimenziji diskurza, natančneje namera govorca, da besedilo uskladi s spremenjeno strategijo, da popravi napako ali težave pri izrekanju. Analiza strukture popravljanj pokaže, da ta vključujejo tri obvezne elemente: popravljeno, prekinitev in popravek, pogosto pa je med prekinitvijo in popravkom še eno ali več popravljalnih sredstev. V gradivu za nalizo, govornem korpusu telefonskih pogovorov v turizmu, je popravljanje izvedeno v 8 % vseh izjav.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
VERDONIK, D. (2006) „Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah“, Slavistična revija, 54(2), str. 188-203. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32170594 (Pridobljeno: 7december2021).
Rubrike
RAZPRAVE