»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine

  • Urška PERENIČ
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska literarna zgodovina, nemška književnost, ženske pisateljice, dvojezičnost, literarno ustvarjanje, 19. st., Slovene literature, Slovene literary history, German literature, woman writers, diglossia, bilingvism, 19th century

Povzetek

Članek na primeru dvojezične pesnice Luize Pesjak problematizira pristop tradicionalne, nacionalno in lingvistično orientirane literarne zgodovine, ki je kot kultura naroda in literatura postala prostor konstituiranja narodne identitete, a pri tem večkrat pozabila na procese v književnosti, ki so bili kompleksnejši. Temu sledi umestitev dela nemškega književnega opusa Luize Pesjak v okvir slovenske literarne zgodovine kot komplementarnega pola njenega slovenskega pisanja. Umestitev je prestop v tradicionalni vedi prevladujočega jezikovnega kriterija in naglasitev književnih procesov, ki niso bili vedno nacionalno "čisti". Analiza in interpretacija pesmi opozarja na nekaj najbolj izstopajočih vsebinskih, motivno-tematskih in formalno-stilnih potez ter jim odmerja mesto v literarnem življenju.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
PERENIČ, U. (2006) „»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine“, Slavistična revija, 54(2), str. 233-243. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32178018 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE