Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami: Božič – Jesih – Jovanović – Šeligo

  • Tomaž Toporišič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska dramatika, drama absurda, performativ, absurdna dramatika, performans, performativna kultura, Slovene literature, Slovene theatre, Slovene drama, performative, absurd drama, performance, performative culture

Povzetek

V raznolikih poskusih zgodovinjenja slovenske sodobne drame nesporno ostaja ob strani ena izmed pomembnih lastnosti slvoenske absurdne drame, namreč njenpomen pri dekonstrukciji t. i. literarnega oziroma dramskega gledališča ter udejanjitvi performativnega obrata (Fischer-Lichte) na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Pričujoča razprava s pomočjo analize lastnosti poetik Petra Božiča, Dušana Jovanovića, Milana Jesiha in Rudija Šelige skuša prikazati prav to na videz paradoksalno lastnost slovenske drame absurda in absurdne drame, ki je privedla do ene največjih estetskih revolucij (Rancière) v slovenski umetnosti in kulturi po drugi svetovni vojni.
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
ToporišičT. (2011) „Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami: Božič – Jesih – Jovanović – Šeligo“, Slavistična revija, 59(4), str. 357-372. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-3276379 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE