Slovenščina ima devet samoglasnikov

  • Peter Jurgec
Ključne besede: slovenščina, standardna slovenščina, akustična fonetika, fonologija, redukcija, Slovene language, standard Slovene, acoustic phonetics, phonology, reduction
Objavljeno
2011-03-15
Kako citirati
Jurgec, P. (2011) „Slovenščina ima devet samoglasnikov“, Slavistična revija, 59(3), str. 243-268. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33201453 (Pridobljeno: 22januar2022).
Rubrike
RAZPRAVE