Slovenščina ima devet samoglasnikov

Avtorji

  • Peter Jurgec

Ključne besede:

slovenščina, standardna slovenščina, akustična fonetika, fonologija, redukcija, Slovene language, standard Slovene, acoustic phonetics, phonology, reduction

Prenosi

Objavljeno

2011-03-15

Kako citirati

Jurgec, P. (2011) „Slovenščina ima devet samoglasnikov“, Slavistična revija, 59(3), str. 243–268. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33201453 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE