Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo

Avtorji

  • Zoran Božič

Ključne besede:

kanonizacija, literarna zgodovina, srednješolska berila, literarna recepcija

Povzetek

Pet tolminskih književnikov, ki smo jim zaradi okroglih obletnic rojstva ali smrti na prelomu desetletja posvečali posebno pozornost, ni mogla prezreti skoraj nobena slovenska literarna zgodovina, čeprav so jim sestavljavci podeljevali različen kanonični status. Še večje razlike med njimi se pokažejo pri analizi srednješolskih beril, v katerih se pri izbiri avtorjev in njihovih leposlovnih del poleg literarnozgodovinskih uporabljajo tudi druga, predvsem recepcijska merila. V slovenskih literarnozgodovinskih priročnikih imajo najvišji kanonični položaj Ivan Pregelj, France Bevk in Ciril Kosmač. Saša Vuga v zadnjih desetletjih opazno pridobiva na pomenu, medtem ko je Ljubka Šorli prejkone obrobna avtorica. V slovenskih srednješolskih berilih test časa daje vedno večjo težo umetniški besedi Kosmača, Bevkova literatura po osamosvojitvi postaja manj pomembna, Vuga pa se zaradi izjemne recepcijske zahtevnosti sploh ni uvrščal v srednješolska berila.

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Božič, Z. (2014) „ Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo“, Slavistična revija, 62(1), str. 55–66. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-3351547 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE