Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja

  • Matija Ogrin
Ključne besede: rokopisi slovenskega slovstva, slovenska književnost, rokopisi, 17./18.st., Slovene literary manuscripts, Slovene literature, manuscripts, 17th/18th cent.

Povzetek

Prispevek predstavi tri doslej neraziskane baročne rokopise, napisane v slovenskem jeziku v 18. stoletju. Na podlagi teh in drugih rokopisov se loteva kritičnega premisleka o rokopisni kulturi kot temelju baročnega slovstva ter postavlja vprašanje, ali so rokopisna besedila kot priče slovstvenega ustvarjanja v slovenski literarni zgodovini 17. in 18. stoletja ustrezno upoštevana.
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
OgrinM. (2011) „Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja “, Slavistična revija, 59(4), str. 385-399. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33738797 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE