O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih

  • Andreja Žele
Ključne besede: ocena knjige, jezikovna politika, slovanski jeziki, book review, language policy, Slavic languages
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
ŽeleA. (2011) „O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih “, Slavistična revija, 59(4), str. 443-447. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33760045 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO