Prostorski obrat v naratologiji

  • Alenka Koron
Ključne besede: prostorski obrat, naratologija, literarna teorija, spatial turn, narratology, literary theory
Objavljeno
2012-03-15
Kako citirati
KoronA. (2012) „ Prostorski obrat v naratologiji“, Slavistična revija, 60(3), str. 561-567. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34682157 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO