Razvoj pripomočkov za merjenje otroškega govora v slovenskem prostoru

  • Simona KRANJC
  • Ljubica MARJANOVIČ UMEK
  • Urška FEKONJA
  • Katja BAJC
Ključne besede: slovenščina, otroški govor, govorni razvoj, ocenjevanje otrokovega govora, lestvice splošnega govornega razvoja, otrokovo pripovedovanje zgodbe, Slovene language, children's language, language development, assessment of children's language, scales of general language development, childʹs story-telling

Povzetek

Avtorice v razpravi predstavljajo izvirna slovenska pripomočka za ocenjevanje otroškega govora od drugega do šestega leta, ki so ju razvile na podlagi analize tujih preizkusov ter lastnega raziskovanja. Merila za ocenjevanje otrokove zgodbe so bila že podrobneje predstavljena tako v slovenskem kot tujem prostoru, tokrat pa prvič predstavljajo Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR - LJ), ki so v postopku standardizacije in bodo uporabne v raziskovalne in tudi širše strokovne namene. LSGR - LJ sestavljajo tri lestvice, in sicer Lestvice govornega razumevanja, Lestvice govornega izražanja in Lestvice metajezikovnega zavedanja. Slednjo rešujejo pet- in šestletniki ter mlajši otroci, ki so na lestvicah govornega razumevanja in izražanja rešili tudi naloge za pet let, medtem ko prvi dve rešujejo otroci od drugega leta starosti naprej. Pripomoček ima 221 nalog, vendar otrok glede na svojo kronološko starost ter govorno kompetentnost rešuje le naloge ustrezne težavnosti. - Dosedanje raziskave so pokazale, da gre za visoko zanesljiv pripomoček, LSGR - LJ pa zadoščajo tudi merilom vsebinske, konstruktne in konvergentne veljavnosti.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
KRANJC, S., MARJANOVIČ UMEK, L., FEKONJA, U. in BAJC, K. (2007) „Razvoj pripomočkov za merjenje otroškega govora v slovenskem prostoru“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 327-339. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34760290 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE