Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine

  • Matej ŠEKLI
Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, nadiško narečje, naglasoslovje, oblikotvorni naglasni tipi, končniški naglasni tip, mešani naglasni tip, samostalnik, a-jevska sklanjatev, Jevšček, Slovene language, Slovene dialectology, Natisone dialect, morphological accent paradigms, accentology, a-declension, desinential accent paradigm, mobile accent paradigm

Povzetek

V prispevku sta obravnavana končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine s slovanskega (zgodovinsko)primerjalnega jezikoslovnega vidika. Pojavljanje dveh podtipov končniškega naglasnega tipa kaže na ohranjanje slovanskega naglasnega arhaizma v slovenščini, in sicer razlikovanja med odrazom praslovanskega naglasnega tipa b in praslovanskega naglasnega tipa c pri samostalnkih s praslovanskim kratkim samoglasnikom v edinem zlogu osnove.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
ŠEKLI, M. (2007) „Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 134-145. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777954 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE