Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika

  • Robert GROŠELJ
Ključne besede: stara cerkvena slovanščina, skladnja, sklon, mestnik, nepredložni mestnik, Old Chruch Slavic, syntax, locative, non-prepositional locative

Povzetek

V članku je obravnavana Miklošičeva raylaga skladenjske rabe slovenskega nepredložnega mestnika z ozirom na starocekvenoslovansko gradivo. Avtor, izhajajoč iz analize Miklošičevih razlag v Der präpositionslose Local in den slavischen Sprachen (1867) in Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen,IV. Band Syntax (1868-1874), določa razvojno dinamiko v Miklošičevi razlagi tega jezikovnega vprašanja, hkrati pa z vidika sodobnih vedenj o skladnji starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika ocenjuje in dopolnjuje njegovi deli.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
GROŠELJ, R. (2007) „Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 105-131. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34778466 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE