Črno na belem – fehéren feketén. Pomenske razsežnosti črne in bele barve v slovenski in madžarski frazeologiji

  • Elizabeta BERNJAK
Ključne besede: slovenščina, madžarščina, frazeologija, frazem, simbolika, metaforika, črna in bela barva, ikoničnost, Slovene language, Hungarian language, phraseology, phraseological unit, metaphor, symbolism, the colours black and white, iconicity

Povzetek

Prispevek obravnava pomenske razsežnosti črne in bele barve v slovenski in madžarski frazeologiji v luči kognistivnega jezikoslovja, tj. simbolno ter metaforično funkcijo črne in bele barve pri konceptualizaciji abstraktnih domen in nujno jezikovno (frazeološko) realizacijo. Simboli in metafore niso samo jezikovni znaki, ampak so tudi sestvine mentalnih procesov, ti pa so bolj ali manj univerzalni, kar se odraža tudi v visoki stopnji konvergentnosti barvnih frazemov v obravnavanih jezikih.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
BERNJAK, E. (2007) „Črno na belem – fehéren feketén. Pomenske razsežnosti črne in bele barve v slovenski in madžarski frazeologiji“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 283-302. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34778978 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE