Slovensko-nemška terminološka zbirka iz Avstrije

  • Tomo KOROŠEC
Ključne besede: slovenščina, nemščina, Slovenija, Avstrija, terminologija, vojaška terminologija, dvojezičnost, dvojezični slovarji, slovarji, slovensko-nemški slovarji, Slovene language, German language, Slovenia, Austria, terminology, military terminology, bilingalism, dictionaries, Slovene-German dictionaries

Povzetek

Članek je sporočilo o dveh slovensko-nemških slovarjih z vojaškim izrazjem, tj. Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Wehrrecht und Inner Dienst) in Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Infanterie). Knjigi sta izšli na Dunaju s sodelovanjem izobraževalnih ustanov avstrijske in slovenske vojske l. 2003 in 2005. Ocene zadevajo bolj slovarskotehnični kakot vidik slovensko-nemških ustreznic.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
KOROŠEC, T. (2007) „Slovensko-nemška terminološka zbirka iz Avstrije“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 409-418. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34788194 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE