Analiza odrskega govora – Primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja)

  • Nina Žavbi Milojević
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska dramatika, odrski jezik, uprizoritveno besedilo, prozodična sredstva, fonetika, Hlapci: Komentirana izdaja, Slovene literature, Slovene drama, stage speech, playscript, prosodic element, phonetics, Ivan Cankar: Hlapci

Povzetek

V prispevku proučujem proces nastanka uprizoritvenega besedila, ki se do določene mere razlikuje od dramske prodloge zaradi dramaturških črt, dopisovanja besedila in spreminjanja jezikovne zvrstnosti. Predvsem se osredotočam na odrski govor posameznega igralca, ki s prozodičnimi sredstvi (intonacija, register, barva glasu, premori, glasnost, hitrost govora, govorne modulacije), mimiko in gestiko ustvarjalno oblikuje posamezno vlogo.
Objavljeno
2013-04-15
Kako citirati
Žavbi Milojević, N. (2013) „Analiza odrskega govora – Primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja)“, Slavistična revija, 61(4), str. 651-664. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-3626331 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE