Глагольные способывыражения посессивности в словенскоми русском языках

  • Ada VIDOVIČ MUHA
  • Aleksandra DERGANC
Ključne besede: slovenščina, ruščina, glagol, glagolski primitiv, svojilnost, pretvorba, stilistika, Slovenian language, Russian language, verb, verbal primitive, possessiveness, transformation, stylistics

Povzetek

Pomenska razčlenitev glagola imeti je v slovenščini odprla temeljito pomensko razmerje z glagolom biti [Mk] na podlagi treh pretvorbenih možnosti, med katerimi sta za svojilnost tipični zlasti pretvorbi v svojilni rodilnik oz. iz njega nastali pridevnik in v prostorsko prislovno zvezo. Na podlagi teh dveh pretvorb se je potrdil glagol imeti kot poseben način nahajanja česa ev. koga v prostoru glede na temeljno orientacijsko točko - posedovalca (posesorja). - V ruščini se večina predstavljenih pomenov slovenskega glagola imeti izraža s fraznim glagolom bytʹ u, pri čmer je posedovalec izražen z rodilnikom, posedovano pa z imenovalnikom. Glede na to, da je ruska konstrukcija že izvorno tesno povezana z izražanjem kraja, je zlasti zanimiva regularna pretvorba svojilne konstrukcije v stavek s krajevnim pomenom, kar zahteva spremenjen besedni red in prehod v drug stavčni vzorec.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
VIDOVIČ MUHA, A. in DERGANC, A. (2008) „Глагольные способывыражения посессивности в словенскоми русском языках“, Slavistična revija, 56, str. 145-147. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37248354 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE