Romantičarski nacionalni epovi i nacionalni identitet Južnih Slovena

  • Vladimir OSOLNIK
Ključne besede: slovanske književnosti, južnoslovanske književnosti, romantika, epika, junaški epi, identiteta, Slavic literatures, South Slavic literatures, romanticism, epic poem, heroic epic poem, identity

Povzetek

V Evropi so v XIX. stoletju potekali številni ideološki, socialni, politični in umetnostni procesi, ki so v medsebojni soodvisnosti v 'Pomladi narodov' ustvarjali njeno novo podobo in novo identiteto njenih ljudstev. Med narodi, ki so skozi literarnoumetniške vrednote ustvarjali in izoblikovali svoje nacionalne identitete ter kulturno in politično zavest, so bili tudi južnoslovanski narodi: njihove nacionalne junaške pesnitve so pomenile pomembno dejanje v razvoju izvirnih nacionalnih književnosti in trden temelj njihovemu nadaljnjemu vsestranskemu razvoju.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
OSOLNIK, V. (2008) „Romantičarski nacionalni epovi i nacionalni identitet Južnih Slovena“, Slavistična revija, 56, str. 190. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37249378 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE