Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji

  • Polona Gantar
Ključne besede: slovenščina, leksikalna baza, pomenske sheme, stavčne razlage, semantični tipi, stavčni vzorci, kolokacije, prostorsko pomenska komponenta, Slovene language, Slovene lexical database, semantic frames, sentence definitions, syntactic patterns, collocations

Povzetek

V prispevku je prikazana zasnova pomenskih shem - skladenjskih realizacij posameznih glagolskih pomenov - v Leksikalni bazi za slovenščino, ki predstavljajo izhodišče za oblikovanje stavčnih razlag v slovarju in omogočajo uporabo v jezikovnotehnološke namene. Glagolski pomeni, ki vsebujejo prostorsko komponento v pomenski shemi, so analizirani z vidika stavčnih vzorcev, v katerih se tipično realizirajo, in z vidika leksikalnih zapolnitev posameznih vezljivostnih mest, kot se kažejo v kolokacijah.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Gantar, P. (2014) „Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji“, Slavistična revija, 62(3), str. 331-344. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38007597 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE