Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik

  • Nataša Jakop
Ključne besede: slovenščina, izkustveni realizem, pragmatični pomen, prostorski prislovi, utelešeni razum, Slovene language, expression of spatial relationship, lexicology, linguistic pragmatics, pragmatic meaning, spatial deixis

Povzetek

V prispevku z jezikovnopragmatično analizo nabora jezikovnih izrazov najprej identificiramo jezikovne prvine s prostorsko referenco, kjer izražanje prostorskosti temelji na dinamičnem, relativnostnem razumevanju prostora, odvisnem od opazovalca in pogosto tudi časovne dimenzije, nato s pragmatičnega vidika pojasnimo njihovo leksikaliziranost. Rezultate raziskave, ki razkrivajo razsežnosti egocentričnega pogleda govorca na prostor okrog sebe in dojemanje prostorskih razmerij v slovenščini, je mogoče uporabiti v leksikografiji pri obravnavi skupine prostorskih (tudi deiktičnih) prvin.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Jakop, N. (2014) „Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik“, Slavistična revija, 62(3), str. 353-362. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38007853 (Pridobljeno: 25oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE