Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: Primer Slovenskega mladinskega gledališča

Avtorji

  • Marko Juvan

Ključne besede:

slovensko gledališče, politično gledališče, performans, postdramsko gledališče, avantgarde, postmodernizem, socializem, neoliberalni kapitalizem, 20.-21. st., Slovene theatre, political theater, performance, post-dramatic theater, avant-garde, postmodernism, socialism, neoliberal capitalism, 20th-21st century

Povzetek

Politično gledališče je smer, ki je v avantgardističnih 20. letih 20. stoletja nastala na presečišču teženj po osvobajanju umetniških form. Že v obdobju med obema vojnama je vplivalo na slovenske gledališčnike (Delavski oder). Med svetovnimi tokovi politiziranih uprizoritvenih umetnosti zadnje tretjine 20. stoletja se je v Sloveniji in drugih republikah bivše Jugoslavije v 80. letih uveljavil trend "političnega gledališča". Zaradi krize identitete jugoslovanske države in ideologije je politično gledališče postavantgardno tematiziralo velike zgodbe Revolucije in Zgodovine. V tranziciji je politično gledališče sprva zamrlo, a je znova oživelo v 21. stoletju. Kot postdramska praksa, povezana s performansom, zdaj analizira svojo lastno poli - tiko. Kritično obravnava male, lokalne zgodbe, v katerih pa se zgoščajo protislovja periferne nacionalne države v dobi transnacionalnega poznega kapitalizma.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-15

Kako citirati

Juvan, M. (2014) „Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: Primer Slovenskega mladinskega gledališča“, Slavistična revija, 62(4), str. 545–558. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38226733 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE