Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE X ... v besedilih 16. stoletja

Avtorji

  • Erika Kržišnik

Ključne besede:

slovenščina, semantika, metafora, knjižni jezik, protestantski pisci, protestantizem, 16.st., Slovene language, mataphor, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Protestantizem ima pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika tako rekoč brezprizivno ključno vlogo. To je bilo potrjeno že z mnogimi jezikoslovnimi analizami. V prispevku se raziskuje, kako je v besedilih, ki jih je slovenski prostor v 16. stoletju prineslo to duhovno-zgodovinsko gibanje, jezikovno izraženo področje jezikovnega sporazumevanja. Ciljna domena v prenosniški metafori (conduit metaphor), krovni metafori za to področje, je poimenovana kot BESEDA. Pri tem imamo v mislih večpomenskost leksema beseda, kakor jo izkazuje Slovar slovenskega knjižnega jezika in je izkazana že v besedilih 16. stoletja. Gradivo za analizo predstavlja kolokabilnost tega leksema v izbranih slovenskih protestantskih besedilih. na tej podlagi je bila opravljena konceptualnometaforična analiza, kakor jo razume kognitivna semantika.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Kržišnik, E. (2009) „Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE X . v besedilih 16. stoletja“, Slavistična revija, 57, str. 253–267. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38777186 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE