Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav

Avtorji

  • Jožica Narat

Ključne besede:

slovenščina, besedoslovje, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, lexicology, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

V članku so predstavljene besedoslovne raziskave slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja od druge polovice 19. stoletja do danes, ki se ukvarjajo s posameznimi besedami v celotnem ali delnem protestantskem opusu in z besedjem v izbranih delih iz 16. stoeltja, v različnih izdajah v 16. stoletju in v različnih izdajah v daljšem časovnem razponu.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Narat, J. (2009) „Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav“, Slavistična revija, 57, str. 105–138. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38781538 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE