Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost: števnik v 16. stoletju

Avtorji

  • France Novak

Ključne besede:

slovenščina, skladnja, slovaropisje, slovarski sestavek, zgodovinski slovarji, knjižni jezik, števnik, 16.st., Slovene language, syntax, lexicography, historical dictionaries, literary language, numeral, 16th cent.

Povzetek

V prispevku so iz del za Slovar jezika slovenskeih protestantskih piscev 16. stoletja predstavljena naslednja vprašanja: splošna struktura slovarskega sestavka, členjenost besedja po besednih vrstah, iztočnicah in pomenih, ilustrirana predvsem s števniškimi besedami.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Novak, F. (2009) „Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost: števnik v 16. stoletju“, Slavistična revija, 57, str. 139–163. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38782306 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE