»/S/ledni Sazhetig ie Teßhak inu nepopelnom«

Avtorji

  • Jože Toporišič

Ključne besede:

slovenščina, prevajanje, knjižni jezik, protestantski pisci, 16. st., Slovene language, translating, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Primož Trubar je tudi oče slovenskega pisanja. Slovenski knjižni jezik je zapisoval s samo petimi samoglasniškimi črkami (a e i o u), zvočnike z u/v, i/j, m, n, l, mehčanij l in n ni zaznamoval, jih je pa večkrat nakazoval z e namesto za ya l in nm trdi l je včasih pisal na koncu besede z dvema ll. Nezvočniki so mu delali težave na koncu besede (prim. jezik pisan kot jezig), pri števniških besednih zvezah je bil neizenačen glede ujemanja in vezave. Rabil je preveč prevaetih besed in kalkov iz nemščine, je pa varoval individualnost slovenskega jezika nasproti nemščini in hrvaščini.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Toporišič, J. (2009) „»/S/ledni Sazhetig ie Teßhak inu nepopelnom«“, Slavistična revija, 57, str. 191–198. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38785122 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE