Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu

Avtorji

  • Aleksandra Bizjak Končar

Ključne besede:

slovenščina, število (jezikoslovje), knjižni jezik, protestantski pisci, Sveto pismo Stare zaveze, Pentatevh, 16.st., Slovene language, number (linguistics), literary language, Protestant writers, Bible O.T., Pentateuch, 16th cent.

Povzetek

Z uporabo dveh komplementarnih metod korpusnega jezikoslovja, to je oblikoslovnega označevanja in tehnike grafičnega prikaza, bomo na odlomkih iz Dalmatinovega Pentatevha pokazali, kako je mogoče samodejno izpisovati dvojinske oblike, nanizane v linearnem poteku besedila, in ob tem opozorili na trdnost dvojinskih oblik v besedilnem kontekstu, v katerem je dvojina hkrati slovnična in pomenska kategorija.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Bizjak Končar, A. (2009) „Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu“, Slavistična revija, 57, str. 231–242. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38792802 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE