Flektivna derivacija v slovenskih krajevnih imenih (jezikovnozgodovinski vidik)

Avtorji

  • Silvo Torkar

Ključne besede:

slovenščina, imenoslovje, krajevna imena, Slovenija, etimologija, Slovene language, onomastics, place names, Slovenia, etymology

Povzetek

V članku je prikazan doslej še nepopisani pojav konverzije slovenskih krajevnih imen iz množinskih rodilniških oblik v novi imenovalnik ednine, pri čemer se ugotavljajo tri stopnje procesa: a) krajevna imena, pri katerih konverzija ni segla v živo rabo (Jereslavec, živa raba Jereslavci), b) krajevna imena, pri katerih je konverzija segla v živo rabo (Otalež, prvotno Otaleže) in c) krajevna imena, pri katerih se je konverzija uveljavila v živi rabi, standardizirane oblike pa ohranjajo prvotno stanje (Vrbljen, prvotno Vrbljene).

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Torkar, S. (2009) „Flektivna derivacija v slovenskih krajevnih imenih (jezikovnozgodovinski vidik)“, Slavistična revija, 57, str. 411–419. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-39061602 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE